ข่าวผู้บริหาร

กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประกาศ ณ วันที่ 13/07/2020 -- 12:46 น.

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30 น. รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr.Krishana Chaitanya กงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่มาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

ภาพประกอบ :
รูปเพิ่มเติม