ประชาสัมพันธ์,สมัครงาน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา


ประกาศ ณ วันที่ 13/07/2020 -- 12:14 น.

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ระดับคณะ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210022 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 41,000 บาท ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา นั้น

คณะสังคมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งดังกล่าว คือ Dr. Maranatha Christine Ivanova

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563- 20200713-121436-สำเนาประกาศรายชื่อผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก E210022.pdf

- 20200713-121436-result of selection e210022.pdf


รูปเพิ่มเติม