ประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่า Soc Anp รหัส 19 บริจาคเงินสมทบ โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาปัจจุบัน ของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


ประกาศ ณ วันที่ 13/07/2020 -- 09:40 น.

ศิษย์เก่า Soc Anp รหัส 19 บริจาคเงินสมทบ "โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาปัจจุบัน" ของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ทั้งที่ขาดแคลนและครอบครัวได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19) เป็นจำนวนเงิน 19,000 บาท ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว มีหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาฯ และ ผศ.ทัศนีย์ ปุวรัตน์ เป็นผู้รับมอบ และได้นำเข้าบัญชี "โครงการทุนศิษย์เก่า ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา" มช. เพื่อจะดำเนินการให้บรรลุผลตามที่เราได้ตั้งเป้าหมายกันไว้
รูปเพิ่มเติม