กิจกรรม,ข่าวผู้บริหาร

พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563


ประกาศ ณ วันที่ 03/07/2020 -- 13:03 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝน และปัจจัย ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รูปเพิ่มเติม