ประชาสัมพันธ์,สมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ระดับคณะ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E210022 ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา


ประกาศ ณ วันที่ 03/07/2020 -- 11:20 น.

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ระดับคณะ ตำแหน่งอาจารย์
ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์

คือ Dr. Maranatha Christine Ivanova

รายละเอียดเพิ่มเติม :



- 20200703-112030-สำเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ E210022.pdf








รูปเพิ่มเติม