ประชาสัมพันธ์

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี


ประกาศ ณ วันที่ 03/07/2020 -- 11:14 น.

นายสิทธิพร ฤทธิสรไกร เลขานุการคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้แทนบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รูปเพิ่มเติม