ประชาสัมพันธ์

ประกาศ การสมัครขอทุนปฏิบัติงาน โครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ


ประกาศ ณ วันที่ 03/07/2020 -- 00:09 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง การสมัครขอทุนปฏิบัติงาน โครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563- 20200703-000920-ภาษาอังกฤษ - ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร.pdf
รูปเพิ่มเติม