ประชาสัมพันธ์

ประกาศ การเปิดพื้นที่ให้บริการสถานที่กีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บางประเภท


ประกาศ ณ วันที่ 02/07/2020 -- 23:50 น.

ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับการเปิดพื้นที่ให้บริการสถานที่กีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บางประเภท
รูปเพิ่มเติม