ประชาสัมพันธ์

ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 2563


ประกาศ ณ วันที่ 02/07/2020 -- 23:46 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563
รูปเพิ่มเติม