ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210022


ประกาศ ณ วันที่ 02/07/2020 -- 15:47 น.

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์- 20200702-154703-สำเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก E210022.pdf
รูปเพิ่มเติม