ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Research Talk โดยนักวิชาการจาก Sun Yat-Sen University ประเทศจีน (ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวเด่น)


ประกาศ ณ วันที่ 08/01/2020 -- 11:11 น.

คณะสังคมศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Research Talk ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการจาก Sun Yat-Sen University เมืองGuangzhou ประเทศจีน

หัวข้องานวิจัยที่นำเสนอ :
1. Overview of research on Chinese outbound tourism research
2.Vietnamese residents’ attitude toward Chinese tourists: Evidence from Nha Trang
3. Cross-Cultural Adaptation of foreign Students from Countries along “Belt and Road” Initiative
4.The heart yearns fondly for the Lion City: Making China’s top tourism destination
กิจกรรมจัดโดยสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (ปริญญาเอก) ในวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (ปริญญาเอก) อาคาร 3 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุจิวรรณ ยิ้มยวน โทร 053 943597 อีเมล์: sujiwan.y@cmu.ac.thรูปเพิ่มเติม