ประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 31 ก.ค.63


ประกาศ ณ วันที่ 01/07/2020 -- 10:38 น.

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็น : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน

สังกัด : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

ตำแหน่งเลขที่ E210053 อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท

จำนวน 1 อัตรา

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาปฏิบัติงาน

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก : ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานคณะสังคมศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-3546

เอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติม :- 20200701-103807-สำเนาประกาศรับสมัครพนักงานปฏิบัติงานภาคสังคมวิทยาE210053.pdf

- 20200701-103807-ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย61.pdf


รูปเพิ่มเติม