ประชาสัมพันธ์

พิธีทำบุญคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2563


ประกาศ ณ วันที่ 30/06/2020 -- 14:27 น.

นายสิทธิพร ฤทธิสรไกร เลขานุการคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้แทนบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ พิธีทำบุญคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รูปเพิ่มเติม