ประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563


ประกาศ ณ วันที่ 22/06/2020 -- 11:27 น.

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ผ่านช่องทาง
Facebook : @Socialsciences.CMU
Youtube : soc cmu
website : https://soc.cmu.ac.th
QRCode
รูปเพิ่มเติม