ประชาสัมพันธ์

ประกาศ มาตรการการเดินทางเข้าสู่ มช. สำหรับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่จังหวัดที่มีรายงาน พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา 2019


ประกาศ ณ วันที่ 12/06/2020 -- 09:11 น.

ประกาศ มาตรการการเดินทางเข้าสู่ มช. สำหรับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่จังหวัดที่มีรายงาน พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผู้ที่เดินทางเข้าสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ไม่จำเป็นต้องกักแยกตนเอง
2. ผู้ที่เดินทางเข้าสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มาจากพื้นที่ของจังหวัดที่พบผู้ป่วยรายใหม่ คือ จังหวัดนนทบุรี นราธิวาส กรุงเทพฯ ภูเก็ต ให้ดำเนินการกักแยกตนเองในที่พักและบันทึกข้อมูลสุขภาพตนเอง โดยลงทะเบียนผ่านระบบ CMU Health Check for COVID-19
ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
รูปเพิ่มเติม