ประชาสัมพันธ์,สมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E210022 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2563


ประกาศ ณ วันที่ 10/06/2020 -- 16:37 น.

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E210022 อัตราเงินเดือน 41,000 บาท ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม : เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้- สำเนาประกาศรับสมัครอาจารย์ E210022รอบสอง.pdf

- 20200610-163742-ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย61.pdf

- 20200610-163742-มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ.2560.pdf
รูปเพิ่มเติม