ประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เดินทางจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสู่ มช.


ประกาศ ณ วันที่ 05/06/2020 -- 16:11 น.

ขอความร่วมมือจากนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ทุกคน ที่จะเดินทางจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงกลับมาสู่ มช. ในช่วงเปิดเทอมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นี้ ให้นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ทุกท่านยึดถือปฏิบัติตนตาม แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เดินทางจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสู่ มช.
รูปเพิ่มเติม