ข่าวผู้บริหาร

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


ประกาศ ณ วันที่ 04/06/2020 -- 09:28 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพร เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รูปเพิ่มเติม