ประชาสัมพันธ์

แบบบันทึกสุขภาพ โควิด-19 สำหรับนักศึกษา-บุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประกาศ ณ วันที่ 02/06/2020 -- 15:35 น.

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. พัฒนาแบบบันทึกสุขภาพ โควิด-19 “CMU SELF HEALTH CHECK FOR COVID-19" สำหรับนักศึกษา-บุคลากร ที่เดินทางจากต่างจังหวัด เพื่อประเมินความเสี่ยง 14 วัน หากอาการเข้าข่าย ส่ง SMS แจ้งเตือนทันที


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาแบบบันทึกสุขภาพโควิด-19 "CMU SELF HEALTH CHECK FOR COVID-19 " แบบ 3 ภาษา สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของกรมควบคุมโรค โดยบุคลากรและนักศึกษาดังกล่าวจะต้องทำการรายงานสุขภาพของตนเองติดต่อกันเป็นเวลา 14 วัน วันละ 1 ครั้ง ผ่านโปรแกรมเพื่อประเมินความเสี่ยงในการติดโรคโควิด19 หากมีอาการเข้าข่ายเกณฑ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนให้ทราบทันที พร้อมคำแนะนำและ link เชื่อมโยงแอปพลิเคชัน Doctor A to Z ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยการใช้ คูปองโค๊ด cmuxc19 ผ่านระบบ teleconsult กรณีที่ต้องการปรึกษาแพทย์อาสา และจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมาดูแลเพื่อประสานงานนำส่งพบแพทย์ต่อไป


นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าไปใช้งานแบบบันทึกสุขภาพโควิด-19 "CMU SELF HEALTH CHECK FOR COVID-19 " ได้ ฟรี ที่ https://cmsdm.net/CMUCOVID/pages-login.php


แบบบันทึกสุขภาพโควิด 19 สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ พัฒนาโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสนับสนุนการส่ง SMS โดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (True Corporation)

ข้อมูลจาก https://cmu.ac.th/th/article/e735bba0-dfc5-4c01-9f8d-ffa6107ebce1?fbclid=IwAR1v3TgxTODXO05spUW6nDWF9UwVWOdB0mKf461QWv6Wj_pc5AW9zUTvEZs
รูปเพิ่มเติม