ประชาสัมพันธ์

โครงการ ปัจฉิมออนไลน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 59


ประกาศ ณ วันที่ 28/05/2020 -- 16:11 น.

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

กิจกรรมโครงการ ปัจฉิมออนไลน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 59

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา
2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาในการปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน

เวลา : เดือนพฤษภาคม 2563

สถานที่ : เผยแพร่คลิปปัจฉิมออนไลน์ทางหน้า Facebook page “Department of Sociology and Anthropology, Chiang Mai University” ของภาควิชาฯ- 20200528-161147-โครงการ ปัจฉิมออนไลน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 59-soc-anp.doc
รูปเพิ่มเติม