ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงสังคมศาสตร์สุขภาพ (Health Social Sciences) Master of Arts (Social Science) ประจำปีการศึกษา 2563 #รอบที่ 3


ประกาศ ณ วันที่ 27/05/2020 -- 14:11 น.

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคมศาสตร์
แขนงสังคมศาสตร์สุขภาพ (Health Social Sciences)
Master of Arts (Social Science) ประจำปีการศึกษา 2563 #รอบที่ 3

คุณสมบัติของผู้สมัคร : สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มิถุนายน 2563

วันเวลาเรียน : วันจันทร์ - วันศุกร์

สอบถามรายละเอียดที่
โทรศัพท์ : 053-943573, 053-943519
Email : chancheera.m@cmu.ac.th
รูปเพิ่มเติม