สำหรับนักศึกษา,ความเป็นนานาชาติ,โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นภายใต้เครือข่าย UMAP สำหรับ Spring 2021


ประกาศ ณ วันที่ 21/05/2020 -- 10:50 น.

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นภายใต้เครือข่าย UMAP สำหรับ Spring 2021 ประเภท A และ B

ระยะเวลา : 1 ภาคการศึกษา

สำหรับ : นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

หมดเขต : เสนอโปรแกรมภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 สำหรับรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2021

ผู้สนใจ : ส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ โทร.053943502 ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
รูปเพิ่มเติม