ประชาสัมพันธ์

USJ Macao Exchange Student Programme Fall Semester 2020/2021 ณ University of Saint Joseph มาเก๊า


ประกาศ ณ วันที่ 18/05/2020 -- 16:14 น.

USJ Macao Exchange Student Programme Fall Semester 2020/2021 ณ University of Saint Joseph มาเก๊า

ระยะเวลา : ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

เงื่อนไข : นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีทักษะระดับภาษาอังกฤษระดับ B2

ค่าใช้จ่าย : นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 Kagawa University อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโครงการดังกล่าว

ส่งใบสมัครและเอกสาร : งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ โทร.053943502 ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563- 20200518-161429-USJ.pdf
รูปเพิ่มเติม