ประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2)


ประกาศ ณ วันที่ 13/05/2020 -- 14:41 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2)- 20200513-142621-ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา2563ฉบับที่2.pdf
รูปเพิ่มเติม