ประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210037 สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์-30/02/2020


ประกาศ ณ วันที่ 05/05/2020 -- 16:14 น.

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E210037 อัตราเงินเดือน 41,000 บาท สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-3523- 20200505-161433-สำเนาประกาศขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ภูมิศาสตร์ (E210037).pdf

- 20200505-161433-ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย61.pdf

- 20200505-161433-มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ.2560.pdf
รูปเพิ่มเติม