ประชาสัมพันธ์

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ (M.S. (Geography and Geoinformatics)) ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศ ณ วันที่ 01/01/1970 -- 07:00 น.

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ (M.S. (Geography and Geoinformatics)) ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดรับสมัคร รอบที่ 1
รับสมัคร ทาง Internet 3 ธ.ค. 61-17 ก.พ. 62
รับสมัคร ที่บัณฑิตวิทยาลัย 22 ก.พ.-1 มี.ค. 62
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 6 มี.ค. 62

กำหนดรับสมัคร รอบที่ 2
รับสมัคร ทาง Internet 1 เม.ย.-16 มิ.ย. 62
รับสมัคร ที่บัณฑิตวิทยาลัย 21-28 ก.พ. 62
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 3 ก.ค. 62

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ (053) 943505, (053) 943523 (ติดต่อคุณสุดาจันทร์)

รายละเอียดหลักสูตร แบบ 1 (แบบวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ไม่มี Coursework)
http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php…

รายละเอียดหลักสูตร แบบ 2 (แบบวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต มี Coursework)
http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php…
รูปเพิ่มเติม