ประชาสัมพันธ์

มาตรการช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู้ภัยโควิด-19 ในภาคส่วนต่าง ๆ


ประกาศ ณ วันที่ 14/04/2020 -- 10:57 น.

ในสถานการณ์โรค COVID-19 รวมถึงปัญหาฝุ่นควันและ PM 2.5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และประชาชน ได้ผนึกกำลังและองค์ความรู้จากทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยแพร่ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม และบริการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และสังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 และ PM 2.5 ไปด้วยกัน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือที่ครอบคลุม ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 1) มาตรการให้ความช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสถานการณ์โควิด-19" และ
2) มาตรการช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสถานการณ์ฝุ่นควันและ PM 2.5 สามารถดูรายละเอียดการดำเนินงานในมาตรการต่าง ๆ ได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

หรือสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร มาตรการ การให้ความช่วยเหลือของ มช. ได้ที่ https://cmu.ac.th/th/covid-19/- มาตรการช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสถานการณ์ฝุ่นควันและ PM 2.5.pdf

- มาตรการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อช่วยเหลือภาคส่วนต่าง ๆ จากผลกระทบโควิด-19.pdf


รูปเพิ่มเติม