จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 17000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 เครื่อง โดยเฉพาะเจาะจง


ประกาศ ณ วันที่ 24/03/2020 -- 10:52 น.

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 17000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 เครื่อง โดยเฉพาะเจาะจง- 20200324-105224-17000บีทียูพร้อมติดตั้งจำนวน8เครื่องโดยเฉพา.pdf
รูปเพิ่มเติม