ประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตเพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงคุณูปการแด่บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ที่จะเกษียณอายุ ประจำปี 2562


ประกาศ ณ วันที่ 01/01/1970 -- 07:00 น.

คณะสังคมศาสตร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตเพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงคุณูปการแด่บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ที่จะเกษียณอายุ ประจำปี 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัค ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

https://www.cmu.ac.th/th/article/7f82b87f-60ed-46d4-beea-2f96eb7259e8
รูปเพิ่มเติม