ประชาสัมพันธ์,สมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา


ประกาศ ณ วันที่ 20/03/2020 -- 15:27 น.

คณะสังคมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยใน ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E210022 อัตราเงินเดือน 41,000 บาท ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร :
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-3507 ต่อ 101 หรือ 081-9504726 email: mass.fss@gmail.com- 20200320-152725-ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย61.pdf

- 20200320-152725-มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ.2560.pdf

- 20200320-152725-สำเนาประกาศรับสมัครอาจารย์ E210022.pdf
รูปเพิ่มเติม