กิจกรรม

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการเรียนรู้การจัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์


ประกาศ ณ วันที่ 18/03/2020 -- 16:10 น.

รศ.ดร.ภญ.วรรธิดา ชัยญาณะ พร้อมด้วย รศ.ดร.ภญ.ชุดา จิตตสุโภ และผศ.ดร.ภญ.กนกวรรณ เกียรติสิน ให้เกียรติเป็นวิทยากร สอนทำสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดพ่นมือ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับ บุคลากรและนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รูปเพิ่มเติม