สำหรับนักศึกษา,โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน NTNU Exchange Student Application for 2020 Fall Semester ณ National Taiwan Normal University ประเทศไต้หวัน


ประกาศ ณ วันที่ 17/03/2020 -- 10:14 น.

โครงการแลกเปลี่ยน NTNU Exchange Student Application for 2020 Fall Semester ณ National Taiwan Normal University ประเทศไต้หวัน

ระยะเวลา : ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 - มกราคม 2564

เงื่อนไข : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ส่งเอกสาร : งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ โทร.053943502 ภายในวันที่ 7 เมษายน 2563
รูปเพิ่มเติม