ประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายไมเคิล ฮีธ อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ


ประกาศ ณ วันที่ 01/01/1970 -- 07:00 น.

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ หัวหน้าศูนย์จีน-อุษาคเนย์ (CSC) และรองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับ นายไมเคิล ฮีธ อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องสถานการณ์การค้าและผลกระทบต่างๆจากนักท่องเที่ยวและนักลงทุนชาวจีน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาพข่าวผู้บริหาร

รายละเอียด :
https://www.cmu.ac.th/th/article/8a895dc5-883d-405e-b28b-5c10834f3205
รูปเพิ่มเติม