ประชาสัมพันธ์

Call for Application for UMAP 2nd Cycle of Program A&B 2020-2021 Fall Semester


ประกาศ ณ วันที่ 09/03/2020 -- 15:27 น.

Call for Application for UMAP 2nd Cycle of Program A&B 2020-2021 Fall Semester

เงื่อนไข : สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีได้เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเครือข่าย UMAP

รายละเอียด : inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1862

ส่งเอกสาร : งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ โทร.053943502 ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563รูปเพิ่มเติม