ประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ Xi'an Jiaotong University


ประกาศ ณ วันที่ 05/03/2020 -- 15:29 น.

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ Xi'an Jiaotong University

เงื่อนไข : ผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าครองชีพ 1,700 RMB- 4,500 RMB ต่อเดือน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://qrgo.page.link/T3sSv

ส่งเอกสาร : งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563รูปเพิ่มเติม