ข่าวผู้บริหาร

การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูงของคณะสังคมศาสตร์


ประกาศ ณ วันที่ 01/01/1970 -- 07:00 น.

เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดการประชุมรับฟังคำแนะนำในการวิเคราะห์ผลกระทบโครงการวิจัยและบริการวิชาการเชิงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา
เผยแพร่ใน :
https://www.cmu.ac.th/th/article/f9de2553-e73d-40c2-b24f-7aeb24a2c01c
รูปเพิ่มเติม