ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส

15 / ก.ย. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน Campus France สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย มีกำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส (Campus France Tour 2022) ในหัวข้อ “Study in France and Scholarships” เพื่อนำเสนอข้อมูลการศึกษาต่อ ระบบการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี โท เอก และการทำวิจัย รวมถึงการสมัครขอรับทุนการศึกษาโดยรัฐบาลฝรั่งเศส เช่น ทุน Franco-Thai ทุน Eiffel และทุน Erasmus โดยสหภาพยุโรป จึงขอเชิญนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้อง 114 ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเทียนล่วงหน้าเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ https://forms.gle/HXeGPBWw7osnkCSx9เข้าชม 69 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม