“เสียงของเราทางเลือกของเรา: พลังสตรีและเยาวชนสำหรับพื้นที่พลเมือง”

12 / ก.ย. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

“เสียงของเราทางเลือกของเรา: พลังสตรีและเยาวชนสำหรับพื้นที่พลเมือง” (Our Voice Our Choice: Women & Youth for Democratic Civic Space - OVOC)
วันที่ 10 กันยายน 2565
จัดโดย ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักข่าวเด็กและเยาวชน จ.พะเยา
ภายใต้การสนับสนุนของ EUROPEAN COMMISSION และ Plan International


เข้าชม 34 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม