เชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ‘ดูหนังผ่านมุมมองทางเพศภาวะและแนวคิดสตรีนิยม'

7 / ก.ย. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ร่วมกับ ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ‘ดูหนังผ่านมุมมองทางเพศภาวะและแนวคิดสตรีนิยม’

ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
เวลา 16.00 - 19.00 น. รับชมภาพยนตร์และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ณ ห้องประชุมใหญ่(ชั้น2) ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป
รับจำนวน 50 ที่นั่ง


เข้าชม 75 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม