ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร นำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศฝรั่งเศส

6 / ก.ค. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร อาจารย์สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา และรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The European Association for Southeast Asian Studies (EuroSEAS) 2022 ในหัวข้อเรื่อง 'Transnational Chinese Investor Networks and the Eastern Economic Corridor in Thailand' ซึ่งจัดโดย the Association Francais pour la Recherche sur I'Asie du Sud-Est (AFRASE) ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ École des Hautes Études en Sciences Sociales and Campus Condorcet, Paris-Aubervilliers ประเทศฝรั่งเศส

Cr: https://www.facebook.com/rais.soc


เข้าชม 59 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม