กิจกรรมโฮมรูม (SOC Homeroom) และพิธีประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

1 / ก.ค. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครู (โฮมรูม) และพิธีประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่คณะสังคมศาสตร์

สโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม “โฮมรูม” และมีตัวแทนนักศึกษาจาก 4 สาขาวิชากล่าวถึงความในใจ ความรัก และสิ่งที่ได้รับจากครูบาอาจารย์ และนักศึกษาปี 1 ได้มีโอกาสซักถามประเด็นการใช้ชีวิต การเรียน สิ่งอำนวยสะดวกของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งโอกาสในการออกไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการหาประสบการณ์ในต่างประเทศ


เข้าชม 71 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม