ทุนฝึกอบรมหลักสูตร International Coaching

22 / มิ.ย. / 2565


ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทยแจ้งว่ามหาวิทยาลัย ไลพ์ซิกจะจัดสรรทุนฝึกอบรมให้แก่ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลภายใต้หลักสูตร International Coaching ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2566 เป็นระยเวลา 4 เดือน ณ สหพัน์สาธารณรัฐเยอรมนี และสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ จึงขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนดังกล่าวเพื่อให้ผู้สนใจทราบโดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.itk.uni-leipzig.de และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย ตู้ปณ. 2595 กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565

Cr : https://ird.oou.cmu.ac.thเข้าชม 18 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม