ประชาสัมพันธ์ UMAP Discovery Program

22 / มิ.ย. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

UMAP Secretariat ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ UMAP Discovery Program รูปแบบออนไลน์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565 กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโครงการ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สนใจ กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

1. CV

2. Video Application

หมดเขตเสนอชื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565เข้าชม 9 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม