เปิดรับสมัครรอบพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

6 / พ.ค. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สมัครในรอบพิเศษ ระหว่างวันที่ 9-31 พฤษภาคม 2565 นี้ ผ่านเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/?page_id=7325 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐพร วงค์โสมะ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-943523 หรือสอบถามผ่านทางอีเมล์ geography.cmu@gmail.com.


เข้าชม 31 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม