การบรรยายออนไลน์ ในหัวข้อ "The family blockbuster of the year - 'Pariksha Pe Charcha"

1 / เม.ย. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะสังคมศาสตร์

ศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการบรรยายออนไลน์ ในหัวข้อ "The family blockbuster of the year - 'Pariksha Pe Charcha" โดย ฯพณฯ นเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรี ประเทศอินเดีย ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน YouTube Live Steaming https://youtu.be/LO3jZcDe8VAเข้าชม 70 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม