แบบสำรวจ “ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ที่นักศึกษา/บุคลากรคณะฯ ต้องการ”

7 / ม.ค. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ร่วมตอบแบบสำรวจ
“ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ที่นักศึกษา/บุคลากรคณะฯ ต้องการ”
มาร่วมกันเสนอความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ของเรา
ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 16 มกราคม 2565
ที่ https://cmu.to/LibSOCเข้าชม 45 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม