ตรวจ ATK ผู้ประกอบการที่ให้บริการภายในคณะสังคมศาสตร์

14 / ธ.ค. / 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วย มีเผู้ใช้บริการ แจ้งว่าติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 2 ราย และหนึ่งในนั้นได้มารับประทานอาหารที่โรงอาหารคณะสังคมศาสตร์ในวันที่ 3, 8 และ 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

ในการนี้ โรงอาหารคณะฯ จึงได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) ขอเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเย็นนี้ (14 ธีนวาคม 2564) (2) ให้แม่บ้านของโรงอาหารมารับแดทตอลไปเช็ดทำความสะอาดโต๊ะ-เก้าอี้ และเน้นทำความสะอาดให้บ่อยครั้งมากขึ้น (3) แม่ค้าจะรัดกุมเรื่องการจัดการช้อน-ส้อม ไม่ให้ลูกค้าหยิบเอง และการรักษาความสะอาดภาชนะต่างๆ อย่างเคร่งครัด (4) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายทุกคนยินดีตรวจ ATK ทุกเช้าของวันก่อนเริ่มทำการขายสินค้าและบริการเข้าชม 46 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม