ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสและเครือข่ายศิษย์เก่าฝรั่งเศส

24 / พ.ย. / 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน Campus France เป็นหน่วยงานของรัฐบาลฝรั่งเศส ซึ่งทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและการวิจัยของฝรั่งเศส และทุนการศึกษา ตลอดจนให้คำปรึกษาในการเตรียมตัวก่อนเดินทาง (วีซ่า ที่พักอาศัย ชีวิตในฝรั่งเศส ฯลฯ) นอกจากนี้ Campus France ยังเป็นผู้ประสานงานอย่างเป็นทางการของเครือข่ายศิษย์เก่าฝรั่งเศสในประเทศไทย โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ในฝรั่งเศส และอาศัยหรือทำงานในประเทศไทยในปัจจุบัน

Campus France ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีการเปิดรับสมัครเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วย 1. ทุนระดับปริญญาโท-เอก ได้แก่ Franco-Thai Scholarship และ Eiffel Scholarship 2. ทุนวิจัย ได้แก่ Junior Research Fellowship program (ไม่จำกัดสาขา) และ PHC Siam program (ไม่จำกัดสาขา) 3. ทุนร่วมกับรัฐบาลไทย ได้แก่ RGJ program โดยในปีนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบการสมัครเป็นออนไลน์ทั้งหมด โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ "Etudes en France" ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook fan page “Campus France Thailand” และสามารถติดตามข่าวสารของกิจกรรมต่างๆรวมถึงเข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่าฝรั่งเศส ทางกลุ่มไลน์ Campus France Thailand (Line ID: campusfrancethailand)


เข้าชม 14 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม