ขอแสดงความยินดีกับ Asst. Prof. Dr. LEE KIAN CHENG

19 / พ.ย. / 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
Asst. Prof. Dr. LEE KIAN CHENG
นักศึกษาเก่าระดับบัณฑิตศึกษา จากหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 (นักศึกษาชาวต่างชาติ)


เข้าชม 19 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม