รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2564

29 / ต.ค. / 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E210016 อัตราเงินเดือน 41,000 บาท สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียด และเอกสารการรับสมัคร : https://cmu.to/mhqDu
- 20211029-172449-123.pdf

เข้าชม 880 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม